Duktus arteriyozus aorta (ana atardamar) ile pulmoner arter (akciğer atardamarı) arasında geçiş sağlayan bir damar bağlantısıdır. Anne karnında akciğerlerin çalışmadığı durumda, akciğerlere gelen kanın, aort damarına yönlendirilmesini sağlar. Doğumla birlikte bu damarın fonksiyonu ortadan kalkar ve normalde  doğumdan sonraki saatler içerisinde kapanır. Bu damarın  açık kalması durumuna PDA adı verilir. Aort damarından, akciğer atardamarına kanın kaçışına neden olarak, akciğer atardamarında basınç yüksekliğine (pulmoner hipertansiyon) ve kalp yetersizliğine neden olabilir. PDA ne kadar büyük ise, hastadaki şikayetler o oranda daha erken ve daha şiddetli olarak ortaya çıkar. Başka kalp anomalileri ile birlikteliğine sık rastlanır. Erken doğan (prematür) bebeklerde, zamanında doğanlara oranla çok daha fazla oranda rastlanır.

            PDA’ nın tedavisi, hastanın yaşına veya PDA’ nın genişliğine göre değişebilir. Prematüre bebeklerde ilaç tedavisi ile kapanması mümkün olabilir. Daha büyük çocuklarda, kasıktan ilerletilen bir kateter yoluyla şemsiye veya coil adı verilen birtakım cihazlar kullanılarak kapatılabilir. Bu girişimler başarılı olmazsa, kapalı bir kalp ameliyatı ile cerrahi olarak kapatılabilir. Ameliyat başarısı çok  düşük kilolu prematür bebeklerde dahi çok yüksektir.