Kalbin sol ve sağ kulakçığını ayıran bölmedeki delik olarak tanımlanabilir. Bu durumda, sol kulakçıktaki temiz (oksijenden zengin) kanın bir kısmı, sağ kulakçığa geçer ve bu yolla tekrar akciğerlere gönderilir. Kalbin sağ tarafında yüklenme ortaya çıkar. Akciğer atardamar basıncı yükselir. ASD, çocukluk döneminde nadiren şikayete neden olur. Ancak düzeltilmezse, orta yaşlarda kalp yetersizliği, kalp ritminde düzensizlikler ortaya çıkabilir. ASD’ nin ideal olarak okul çağından önce kapatılması gereklidir. Bazı tiplerinde kasıktan ilerletilen bir kateter yolu ile “ASD kapatma cihazı” kullanılarak kapatılabilir. ASD, genellikle bir açık kalp ameliyatı gerektirir. Çoğunlukla kalp zarından alınan bir yama ile delik kapatılır. Tedavi sonunda dolaşım normale döner ve uzun dönemde hastaya normal bir hayat beklentisi kazandırılmış olur. Ameliyatın başarısı yüksek, hayati riski ise % 1 ve altındadır. Günümüzde küçük kesilerden (minimal invaziv) yöntemlerle veya daha büyük hastalarda Robotik cerrahi ile kapatılabilir.

Atriyal Septal Defekt